PNI (Psycho Neuro-endocriene Immunologie)


PNI is een wetenschappelijk onderzoeksgebied, die de druk op de mens vanuit omgevingsfactoren bestudeert. Publicaties zijn te vinden op www.pubmed.com kPNI is de klinische toepassing van deze wetenschap.

De mens past zich al 150.000 jaar aan op de druk van zijn bestaan. Evolutionair bezien is de mens geselecteerd om te overleven. Druk op zijn bestaan vormt de prikkel om te leven en ons weerbaar te maken. Zonder die uitdaging zou er geen evolutie mogelijk geweest zijn.

De eerste reactie van de mens op veranderende omgevingsfactoren vinden plaats in zijn psyche, zijn neuro-endocriene en zijn immuunsystemen (afweer). Deze systemen beïnvloeden elkaar interactief en bepalen de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Omgevingsfactoren die voor druk zorgen zijn:

  • psycho-emotionele stress
  • teveel of te weinig activiteiten
  • warmte en koude stress
  • ontberingen
  • teveel of te weinig voeding
  • eenzijdig of vervuild eten en drinken

Stress-assen vormen een onderzoeksgebied binnen de PNI

Ook ziekten en ouder worden veranderen allereerst de PNI-status. Het zijn de eerste lagen die zich pogen aan te passen.

Kennis van PNI geeft inzicht in de kracht en de mogelijkheden van de mens evenwichten te herstellen. De flexibiliteit van het in- en aanpassen onder veranderende omstandigheden bepalen de draagkracht en de last die kan worden genomen.